Lợi tức đầu tư (ROI – Return on Investment) là gì?

Lợi tức đầu tư (ROI – Return on Investment) là gì?

Lợi tức đầu tư (ROI) là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. ROI cố gắng đo lường trực tiếp lượng lợi tức trên một khoản đầu tư cụ thể, so với chi phí đầu tư.

Để tính ROI, lợi ích của một khoản đầu tư được chia cho chi phí của khoản đầu tư. Kết quả được biểu thị dưới dạng phần trăm hoặc tỷ lệ.

Cách tính ROI

Công thức hoàn vốn đầu tư như sau:

Công thức tính lợi tức đầu tư“Giá trị đầu tư hiện tại” đề cập đến số tiền thu được từ việc bán khoản đầu tư lãi suất. Vì ROI được đo bằng tỷ lệ phần trăm nên có thể dễ dàng so sánh với lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác, cho phép người ta đo lường nhiều loại đầu tư khác nhau.

Hiểu về lợi tức đầu tư

ROI là một số liệu phổ biến vì tính linh hoạt và đơn giản của nó. Về cơ bản, ROI có thể được sử dụng như một thước đo thô sơ về khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. Đây có thể là ROI trên một khoản đầu tư cổ phiếu, ROI mà một công ty mong đợi khi mở rộng nhà máy hoặc ROI được tạo ra trong một giao dịch bất động sản. Bản thân việc tính toán không quá phức tạp và nó tương đối dễ hiểu đối với nhiều ứng dụng của nó.

Nếu ROI của một khoản đầu tư là lãi ròng, nó có thể đáng giá. Nhưng nếu có các cơ hội khác với ROI cao hơn, thì những tín hiệu này có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ hoặc lựa chọn các phương án tốt nhất. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư nên tránh ROI âm , nghĩa là lỗ ròng.

Ví dụ: giả sử Tommy Doi đã đầu tư 1.000 USD vào Alibaba vào năm 2017 và bán cổ phần với tổng số tiền là 1.200USD một năm sau đó. Để tính lợi tức của khoản đầu tư này, hãy chia lợi nhuận ròng (1.200 – 1.000 = 200 USD) cho chi phí đầu tư (1.000USD), cho ROI là 200 / 1.000, hay 20%.

Với thông tin này, người ta có thể so sánh khoản đầu tư vào Alibaba với bất kỳ dự án nào khác. Giả sử Tommy Doi cũng đầu tư 2.000USD vào Ebay vào năm 2014 và bán cổ phiếu với tổng giá trị 2.800USD vào năm 2017. ROI trên số cổ phần Tommy Doi nắm giữ trong Ebay sẽ là 800/2.000 , hay 40%.

Hạn chế của ROI

Các ví dụ như của Tommy Doi (ở trên) cho thấy một số hạn chế của việc sử dụng ROI, đặc biệt là khi so sánh các khoản đầu tư. Trong khi ROI của khoản đầu tư thứ hai của Tommy Doi cao gấp đôi so với khoản đầu tư đầu tiên, thời gian giữa việc mua và bán của Tommy Doi là một năm đối với khoản đầu tư đầu tiên nhưng là ba năm đối với khoản đầu tư thứ hai.

Tommy Doi có thể điều chỉnh ROI của khoản đầu tư nhiều năm cho phù hợp. Vì tổng ROI là 40%, để có được ROI trung bình hàng năm, Tommy Doi có thể chia 40% cho 3 để thu được 13,33% hàng năm. Với sự điều chỉnh này, có vẻ như mặc dù khoản đầu tư thứ hai của Tommy Doi kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng khoản đầu tư đầu tiên thực sự là sự lựa chọn hiệu quả hơn.

ROI có thể được sử dụng cùng với tỷ suất sinh lợi, có tính đến khung thời gian của dự án. Người ta cũng có thể sử dụng giá trị hiện tại ròng (NPV – Net Present Value), giá trị này giải thích sự khác biệt về giá trị của tiền theo thời gian, do lạm phát . Việc áp dụng NPV khi tính toán tỷ suất sinh lợi thường được gọi là tỷ suất sinh lợi thực.

Sự phát triển về ROI

Gần đây, một số nhà đầu tư và doanh nghiệp đã quan tâm đến việc phát triển một hình thức mới của chỉ số ROI, được gọi là ” lợi tức đầu tư xã hội” hay SROI  –  Social Return On Invesment. SROI ban đầu được phát triển vào cuối những năm 1990 và có tính đến các tác động rộng hơn của các dự án sử dụng giá trị ngoài tài chính (tức là các chỉ số xã hội và môi trường hiện không được phản ánh trong các tài khoản tài chính thông thường). SROI giúp hiểu được đề xuất giá trị của một số ESG(Environmental Social & Governance) nhất định được sử dụng trong thực hành đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI – Socially Responsible Investment). Ví dụ, một công ty có thể thực hiện tái chế nước trong các nhà máy của mình và thay thế hệ thống chiếu sáng bằng tất cả các bóng đèn LED. Những cam kết này có chi phí tức thì có thể tác động tiêu cực đến ROI truyền thống — tuy nhiên, lợi ích ròng cho xã hội và môi trường có thể dẫn đến SROI dương.

Có một chút hương vị mới của ROI đã được phát triển cho các mục đích cụ thể. Theo thống kê trên mạng xã hội ROI xác định hiệu quả của các chiến dịch truyền thông xã hội — ví dụ: số lượng nhấp chuột hoặc lượt thích được tạo ra trong một nỗ lực. Tương tự, ROI thống kê Marketing cố gắng xác định lợi nhuận thu được từ các chiến dịch quảng cáo hoặc Marketing. Cái gọi là ROI học tập liên quan đến lượng thông tin học được và giữ lại như một lợi tức về giáo dục hoặc đào tạo kỹ năng. Khi thế giới phát triển và nền kinh tế thay đổi, một số hình thức ROI thích hợp khác chắc chắn sẽ được phát triển trong tương lai.

Investopedia