Hướng dẫn Giới thiệu
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Giới thiệu

Tổng quan

NVBS(Neutrino Voice Blaster System) gồm nhiều module có mối quan hệ chặt chẽ với nhau bao gồm Phonebook, campaign, survey, dialplan, text to speech, report vv...được thống nhất dữ liệu trong một giao diện người dùng.

Trong phần giới thiệu này sẽ liệt kê các tính năng cũng như các công cụ mà người dùng cần biết để vận dụng nó trong việc thực hiện chiến dịch Auto Call.

Tính năng cốt lõi

Tự động hóa

 • Tự động gọi từ danh bạ điện thoại nhập vào từ file excel.
 • Kết nối liên lạc trực tiếp với nhân viên tổng đài.
 • Khảo sát để ghi nhận sự kiện từ bàn phím điền thoại.
 • Chuyển đổi văn bản thành giọng nói ngôn ngữ tự nhiêu bằng công nghệ AI và thực hiện cuộc gọi.
 • Giúp dễ dàng kết hợp với phần mềm khác như CRM, contact Center... của bên thứ 3 để tương tác gọi điện thoại tự động thông qua kết nối API
 • Kết nối với các kênh truyền thông khác như nhắn tin, chat...khi cuộc gọi không thành công do nhiều nguyên nhân.
 • Đọc OTP code, số tiền, địa chỉ....và Auto Call cho một thuê bao thoại cụ thể để xác nhận.
 • Sẵn sàng tích hợp với công nghệ hiện có của doanh nghiệp.
 • Báo cáo chi tiết kết quả cuộc gọi
 • Người dùng được phân quyền cụ thể.

Các module Auto Call

 • IVR (Interactive Voice Response) giúp tải lên các file ghi âm sẵn có hoặc tạo file giọng nói từ văn bản bằng công nghệ AI
 • Text to speech gồm nhiều ứng dụng đọc mã số OTP, mật khẩu, số tiền, ngày tháng, địa chỉ....
 • Khảo sát (survey) cho phép khảo sát ghi nhận sự kiện bấm phím điện thoại và chuyển hướng cuộc gọi.
 • Kế hoạch quay số (Dialplan) cho phép phát ra lời chào tương tác thoại IVR đọc dữ liệu file excel và chuyển hướng tới khảo sát hoặc
 • Tạo chiến dịch (campaign) với thời gian và kế hoạch cụ thể.
 • Nhập danh bạ điện thoại và các thông tin đi kèm như mã số, mật khẩu, địa chỉ, số tiền.... để thực hiện tự động gọi cho danh bạ đó.

Báo cáo

Dịch vụ phát triển

Mặc dù NVBS Auto Call có nhiều tính năng phổ biến sẵn có. Nhưng vài tính năng cần thiết khác chưa xuất hiện trên sản phẩm sẽ được phục vụ theo yêu cầu của người dùng nhằm thay đổi hoặc phát triển các tính năng mới để tăng cường khả năng phục vụ.