Hướng dẫn Tổng hợp giọng nói (tts)
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Tổng hợp giọng nói (tts)

Tổng quan

Tổng hợp giọng nói (text to speech) là việc tạo ra giọng nói ngôn ngữ tự nhiêu từ văn bản còn được gọi là văn bản-sang-tiếng nói (text-to-speech, TTS);

Trong NVBS auto call, Text to speech gồm 2 phần (external và internal). External gồm đầu vào là văn bản từ cột của file excel, đầu ra là giọng nói được thu âm sẵn từ ngoài vào hoặc được chuyển từ AI (máy học). Internal là việc xử lý chuyển đổi của hệ thống NVBS để thỏa các yêu cầu phát ra các sóng âm và truyền tải qua mạng điện thoại.

Các ứng dụng TTS trong NVBS Auto Call

Theo sau là các mô tả ứng dụng TTS đọc văn bản đi kèm với file excel danh bạ điện thoại hoặc đọc văn bản được gởi qua kết nối giao tiếp API.
 1. Read the alphabet: Đọc chuỗi ký tự theo cách đánh vần.
  Ví dụ: chuỗi có chứa 01ABC thì khi auto call hệ thống sẽ phát ra giọng nói "Không Một A B C"
 2. Read the number: Đọc số đếm. Ví dụ: 30000 thì hệ thống sẽ phát ra giọng nói "ba mươi nghìn"
 3. read Datetime: Đọc thời gian. Ví dụ: 31/08/2020 sẽ đọc nội dung là "Ngày ba mươi mốt tháng tám năm hai không hai mươi"
 4. read NATO Phonetic Alphabet: Đọc bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế.
 5. read Money: Đọc số tiền. Ví dụ: chuỗi có chứa 50000 thì hệ thống đọc thành "năm mươi nghìn đồng"
 6. read Custom speech IVR: Phát ra giọng đọc trong mục Custom Speech (IVR) Khi chuỗi ký tự trùng với ID tương ứng.
 7. Google text to speech: đọc văn bản bằng kết nối API với google text to speech.

Tạo Text to speech (TTS)

Hình ảnh sau hướng dẫn cách tạo Text to speech trong NVBS Auto Call.


Text to speech

Text to speech trong NVBS auto call yêu cầu một tên để phân biệt với TTS khác và nhiều ngôn ngữ khác nhau.

 • Name (*): Tên phân biệt với các TTS khác.
 • Language: Chọn ngôn ngữ nói
 • Text speech application: Chọn ứng dụng phù hợp. Trong một TTS có thể có 1 hoặc nhiều Text speech application gồm các tùy chọn sau đây.
  1. Coupling Speech: Chọn file âm thanh nối bắt đầu thực hiện đọc văn bản TTS. (là file âm thanh được phát ra trước TTS để khởi động. File này là file audio được thu âm sẵn và tải lên hệ thống NVBS từ trước.)
  2. Speech Application: Chọn ứng dụng text to speech phù hợp như mô tả ở trên
  3. Speech Source: Chọn cột excel danh bạ điện thoại chứa chuỗi ký tự muốn chuyển đổi TTS hoặc chuỗi kết nối từ API.
 • Out of Speech Audio: phát ra giọng nói kết thúc TTS