Hướng dẫn
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Tổng quan

NVBS Auto Call là phần mềm tự động gọi điện thoại giúp các doanh nghiệp tự động gọi cho một tập hợp khách hàng khổng lồ nhằm tiết kiệm thời gian cho các nhân viên chăm sóc khách hàng.

Ứng dụng có thể phát đi hàng trăm, hàng ngàn cuộc gọi cùng một lúc. Điều này giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, tổ chức giáo dục, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, tiếp thị, chính trị, thu nợ, hóa đơn, dự báo thời tiết, thương mại điện tử và nhiều ngành khác sử dụng để tiếp cận một số lượng lớn khách hàng nhằm thông báo, xác thực mật mã hoặc khảo sát.

Các tính năng NVBS Auto Call

 • Tự động gọi từ danh sách các số điện thoại nhập vào từ file excel.
 • NVBS cho phép bạn kết nối khách hàng với một nhân viên trực tiếp sau khi thực hiện chiến dịch Auto Call
 • Lấy thông tin dữ liệu bàn phím điện thoại đối với các cuộc gọi auto call khảo sát.
 • Chuyển đổi văn bản thành giọng nói ngôn ngữ tự nhiêu nhiều ngôn ngữ bằng công nghệ AI sau đó thực hiện cuộc gọi.
 • NVBS Auto Call đã được phát triển giúp dễ dàng kết hợp với phần mềm khác như CRM, contact Center... của bên thứ 3 để tương tác gọi điện thoại tự động thông qua giao tiếp API
 • Kết nối với các kênh truyền thông khác như nhắn tin, chat...khi cuộc gọi không thành công do nhiều nguyên nhân.
 • Đọc OTP code, số tiền, địa chỉ....và phát cho một thuê bao thoại cụ thể để xác nhận.
 • Sẵn sàng tích hợp với công nghệ hiện có của doanh nghiệp.
 • Báo cáo chi tiết kết quả cuộc gọi

Hình thức triển khai

NVBS Auto Call có thể đươc triển khai tại đơn vị doanh nghiệp hoặc trên hệ thống trung tâm dữ liệu của T.A.D tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng.

 

Thuật ngữ và khái niệm cơ bản của NVBS Auto Call

Danh sách sau đây giải thích một số yếu tố và khái niệm phổ biến của NVBS Auto Call để giúp bạn làm quen với ứng dụng. Để biết thêm thông tin về các thành phần cơ bản khác của NVBS Auto Call, vui lòng tham khảo hình ảnh tương tác bên dưới.

 • NVBS : Neutrino Voice Blaster System - tên gọi của phần mềm
 • Planing : Các kế hoạch cuộc gọi
  • Auto Call Dialplan : Kết nối lời chào tương tác thoại với đọc văn bản và khảo sát. 
  • Auto Call surveying : Cấu hình các khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ bàn phím điện thoại. 
  • Incoming Dialplan : Kết nối lời chào tương tác thoại với đọc văn bản và khảo sát đối với các cuộc gọi từ bên ngoài vào hệ thống Auto Call. 
  • Incoming surveying : Cấu hình các khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ bàn phím điện thoại đối với các cuộc gọi từ bên ngoài vào hệ thống Auto Call. 
 • Campaign : Các chiến dịch liên kết với Planing và lập lịch gọi.   
 • Auto Call list : Cho phép người dùng đăng tải file excel có chứa số phone và văn bản nói lên hệ thống để phục vụ thực hiện Auto Call.   
 • Text to Speech : Chuyển đổi văn bản thành ngôn ngữ tự nhiên của nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng công nghệ AI để kết hợp với planing trong cuộc gọi Ạuto Call.  
 • IVR : Giọng nói tương tác thoại được thu âm hoặc được chuyển đổi bởi văn bản từ trước.  
 • Reports : Các công cụ báo cáo chi tiết cuộc gọi.  
 • Settings : Cài đặt hệ thống dành cho quản trị viên.  

Giao diện người dùng cơ bản của NVBS Auto Call

Hình ảnh sau đây là phần giới thiệu về các yếu tố cơ bản của NVBS, được lặp lại trong nhiều lần trong hầu hết các module. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Giao diện Người dùng.