Hướng dẫn Khởi động chiến dịch Auto Call
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Khởi động chiến dịch Auto Call

Sau khi bạn hoàn thành đăng tải Phonebook, trên trang quản lý Phonebook sẽ xuất hiện trạng thái Pending và nút Khởi động Auto Call tương ứng với phonebook đó.
Khởi động chiến dịch auto call

Phonebook sẽ bao gồm các trạng thái Auto Call như sau:

  • Pending: là trạng thái chờ kích hoạt auto call. Cho biết Phonebook này được tải lên nhưng chưa thực hiện Auto Call lần nào.
  • Complete: là Phonebook đã hoàn tất thực hiện Auto Call
  • Waiting hoặc Calling: là Phonebook đang thực hiện auto call
  • Stop: là Phonebook đã bị người dùng tam ngưng trong lúc đang thực hiện Auto Call

Đối với mỗi trạng thái Auto Call của phonebook sẽ có nút thao tác chức năng khác nhau để tránh xung đột và rủi ro trong auto call gây mất liên lạc hoặc chồng lấn ,thực hiện nhiều lần cùng một phonebook.