Hướng dẫn Danh bạ điện thoại (Phonebook)
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Danh bạ điện thoại (Phonebook)

Tổng quan

Danh bạ điện thoại - Phonebook là danh sách các thuê bao điện thoại được nhập vào hệ thống NVBS thông qua file excel. Một danh sách khi nhập vào hệ thống NVBS trong đó cũng bao gồm các văn bản nói(text to speech) dành riêng cho thuê bao trong danh sách. Khi nhập vào hệ thống NVBS, Danh bạ điện thoại - Phonebook buộc phải đi kèm với một chiến dịchKênh kết nối thoại để danh sách này có thể thực hiện Auto Call.

Chi tiết danh bạ

Dữ liệu danh ba điện thoại là bảng excel có chứa số điện thoại Cột B và các cột khác bao gồm cột A, C, D là các cột có chứa dữ liệu liên quan:

  • Cột A: là cột chứa dữ liệu riêng nhằm phát ra giọng nói được thiết lập trong module Tổng hợp giọng nói - text to speech. Cột này không được để trống kể cả khi chiến dịch Auto call không sử dụng module text to speech.
    Cột này có thể chứa chuỗi ký tự [A-Z][0-9], chữ số 0-9, ngày tháng ... để hệ thống NVBS chuyển đổi thành giọng nói qua module text to speech.
  • Cột B: chứa số thuê bao điện thoại.
  • Cột C: là cột chứa dữ liệu ID key hoặc mã code của ứng dụng custom speech hoặc google TTS
  • Cột D: là cột chứa số tiền để NVBS phát ra giọng nói đọc số tiền có trong cột này.

Để áp dụng thuần thục và hiểu rõ hơn về hoạt động của dữ liệu danh bạ(Phonebook) trong NVBS Auto call bạn vui lòng xem các file video hướng dẫn chi tiết.

Nhập danh bạ

Để nhập danh bạ điện thoại lên hệ thống Auto Call trên Thanh điều hướng bạn chọn Phonebook > Import. Một cửa sổ hiện ra cho phép bạn tải file excel lên hệ thống.

Dữ liệu phonebook trên hệ thống NVBS giúp thực hiện Auto call đi kèm các thông tin sau.

  • Name: là tên phonebook trên hệ thống để phân biệt với tên khác.
  • Campaign: là tên chiến dịch đã được tạo trước đó. Phonebook này sẽ được áp dụng chiến dịch được chọn ở đây.
  • Call Channel: Là kênh phân phối thoại, trường hợp hệ thống được kết nối nhiều kênh thoại khác nhau.
  • Excel file: là file excel danh bạ điện thoại đã chuẩn bị trên máy tính của bạn.

Hình ảnh sau thể hiện các phonebook được đăng tải lên hệ thống