Hướng dẫn Chiến dịch Auto Call (campaign)
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Chiến dịch Auto Call (campaign)

Tổng quan

Chiến dịch - Campaign nhằm thiết lập thời gian để hoàn thành kế hoạch đã tạo ra trước đó. NVBS hoạt động Auto Call căn cứ vào các khoảng thời gian được thiết lập trong chiến dịch. Các khoảng thời gian nằm ngoài chiến dịch hệ thống sẽ ngừng Auto Call.

Các thành phần của Chiến dịch Auto Call

Chiến dịch gồm có Campaign Name là tên chiến dịch để phân biệt với các chiến dịch khác, Callout Dialplan là kế hoạch Auto call đã tạo ra trước đó. Duration Là khoảng thời gian mà chiến dịch hoạt động.

Tạo chiến dịch

Trên thanh điều hướng bạn chọn Campaign > Create, một cửa sổ hiện ra cho phép bạn chọn các thành phần cần thiết cho chiến dịch.
ivr

Lưu ý: Duration là khoảng thời gian hoạt động của chiến dịch. Bạn có thể thêm nhiều khoảng thời gian khác nhau trên cùng một chiến dịch. Nếu trong một ngày chiến dịch chưa thực hiện Auto call hết danh sách Phonebook thì chiến dịch vẫn hoạt động ở các ngày kế tiếp cho đến khi thực hiện hoàn tất chiến dịch.