Hướng dẫn Kế hoạch quay số (dialplan)
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Kế hoạch quay số (dialplan)

Tổng quan

Kế hoạch quay số (Dialplan) cho phép thiết lập kết nối với thuê bao thoại , phát ra lời chào tương tác thoại và kết nối với khảo sát.

Các thành phần cơ bản

Một dialplan bao gồm các thành phần cơ bản sau đây:

 • Name: để phân biệt với các dialplan khác.
 • Welcome IVR: Là lời chào tương tác thoại phát ra giọng nói lời chào ngay khi kết nối với thuê bao thoại.
 • Text to speech: Đọc nội dung văn bản.
 • Survey: Thực hiện một khảo sát ngay khi phát ra lời chào tương tác thoại.
 • Fail to Application: Nếu không thể kết nối đến thuê bao thì hệ thống sẽ thực hiện các hoạt động được thiết lập ở đây, bao gồm:
  1. Hangup: Ngưng không tiếp tục thực hiện.
  2. Send SMS: Gởi một tin nhắn SMS tới thuê bao này
  3. Trả kết quả cuộc gọi qua giao tiếp API hoặc kích hoạt các ứng dụng khác...

Tạo Dialplan

Để tạo Dialplan bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Trên thanh điều hướng chọn module Planning > Auto Call Dialplan > Create một cửa sổ hiện ra bao gồm các thành phần như trên cho phép bạn chọn và tạo một Dialplan.
ivr