Hướng dẫn Tích hợp hệ thống Auto Call
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Tích hợp hệ thống Auto Call