quy trình triển khai hệ thống contact center
Chúng tôi triển khai hệ thống contact center
  1. Khảo sát: Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng và kiểm tra thực tế tình hình sử dụng điện thoại và thông tin liên quan đến nhu cầu liên lạc của khách hàng.
  2. Phân tích: Các thông tin thu thập từ khách hàng sẽ được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi phân tích nhằm chuẩn hóa sản phẩm của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của khách hàng và bổ sung thêm các tiện ích chưa sẵn có.
  3. Chuẩn hóa dữ liệu: Hệ thống contact center khi được triển khai phải phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Các dữ liệu sẵn có phải được thay đổi phù hợp với nhu cầu.
  4. Triển khai: Hệ thống contact center có thể được triển khai off-line (tại văn phòng khách hàng) hay online (tại trung tâm dữ liệu) theo yêu cầu của khách hàng.
  5. Hỗ trợ: Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm
  6. Phát triển: Các tính năng cần thiết nhưng chưa được triển khai ngay lúc đầu sẽ được chúng tôi phát triển thêm khi có yêu cầu bổ sung từ khách hàng.

Vấn đáp hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh

Chúng tôi ở đây để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi ... đây là một số câu trả lời trước!

Tùy theo các yêu cầu của khách hàng và tính sẵn sàng của ứng dụng. Chúng tôi có sẵn hệ thống contact center đã được cung cấp cho nhiều khách hàng đã bao gồm nhiều tính năng hữu ích giúp nhanh chóng xây dựng hoàn thiện hệ thống contact center. Tùy thuộc vào các yêu cầu bổ sung thêm thông thường chúng tôi triển khai trong khoảng từ 3 ngày đến 20 ngày.

Bạn cần có hệ thống kết nối internet để truy cập kết nối đến hệ thống contact center, trang bị thiết bị IP Phone hoặc dùng soft phone trên máy tính để thực hiện nghe gọi.

Có, chúng tôi xây dựng công cụ cho phép chống spam call một cách hiệu quả làm tăng sự hài lòng của khách hàng và ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn.

Chúng tôi triển khai cho khách hàng hệ thống contact center bao gồm đầy đủ tính năng của hệ thống call center và các yêu cầu quản lý dữ liệu riêng của khách hàng.

Bài viết mới nhất từ Blog

Top of Pge